Indiefilm

Independentfilm kallas även indiefilm. Begreppet syftar i regel på att en film produceras utan det sedvanliga stöd filmprojekt. Vanligtvis har filmerna liten budget, de står utan produktionsstöd och bio- eller tv-visning är inte garanterade. Likaså att filmbolaget är litet och eventuellt helt nytt. Det kan också indikera att lansering och marknadsföring av indiefilmen sker på ett för branschen okonventionellt sätt.

 

Svenskt filmstöd
I Sverige är filmstöd oftast de ekonomiska bidrag man kan ansöka om och erhålla från bland andra Svenska Filminstitutet. Det förekommer även andra finansiärer och en kreativ filmproducent kan också få sponsorer till filmprojektet. Vanligtvis genom så kallade produktplaceringar, vanligen genom att man särskilt belyser en särskild produkt genomgående i filmen. Kan vara i from av ett transportbolag, eller ett märke som säljer choklad, ett mobiltelefonmärke och så vidare. Möjligtvis har produktionsbolag i Stockholm en viss fördel då det kommer till frågan om filmstöd och då på grund av att de har en adress i huvudstaden.

Skådespelaren och regissören Peter Dalle är starkt kritisk till hur det svenska filmstödet från Svenska filminstitutet distribueras. Från Dalles perspektiv är de som är ansvariga för att besluta om filmstöd till olika projekt mindre bevandrade i konsten att läsa manus. Vilket medför att de saknar förmåga att utifrån manus bedöma det slutgiltiga resultatet.Indiefilm 2

 

Svenska Filminstitutet
Enligt Svenska filminstitutet hör det till deras mål är att stödja produktion, distribution och visning av värdefull film. Vad de menar med begreppet ”värdefull film” är dock något oklart. Värdefull för vem, skulle man kunna fråga. Svenska filminstitutet har att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet. Det är också filminstitutet som representerar den svenska filmen i internationella sammanhang.

 

Stöd från utlandet
Håll hoppet levande. Den som anser sig ha en bra filmidé och ett bra filmmanus bör inte ge upp sina filmplaner för det att man inte fått ett filmbidrag i Sverige.

Peter Dalle lyckades genomföra sitt filmprojekt ”En fiende att dö för” tack vara finansiering från aktörer i främst Tyskland, Polen och Norge.

 

Indiefilmer i USA
Indiefilmer i USA är ofta de som finansierats och producerats utanför något av Hollywoods sex största filmbolag. Det är dock en sanning med modifikation då dessa giganter till filmbolag ofta har ett dotterbolag som har indiefilmer som specialitet. Då filmer produceras i dessa dotterbolag marknadsförs de sedan som independentfilmer. Kanske inte helt rumsrena indiefilmer om man betraktar ägarkapitalet bakom dem.

Genom exempelvis förhandsförsäljning av visningsrättigheterna, eller att erbjuda filmskådespelare med stjärnstatus att acceptera ett arvode i form av procentandel av filmintäkterna kan leda till finansieringen av en independentfilm.